Vlerat mesatare dhe ekstremet prej vitit 1940 sipas muajit:

 

Grafiqet vjetore gjeneruar prej te dhënave të matura nga stacioni Davis Vantage Pro 2 të MeteoTirana, aktiv prej vitit 2012:

 

Klima e Tiranës klasifikohet si klimë e lagësht subtropikale (Csa) sipas klasifikimit Köppen, më i përdoruri për studimet e klimatologjisë dhe meteorologjisë. Muajt verorë janë të nxehtë dhe në mënyrë të moderuar të lagësht/të thatë, ndërsa muajt dimërorë janë të freskët dhe të lagësht.

Kjo lloj klime është e zakonshme në pjesët perëndimore të kontinenteve, në gjërësitë gjeografike mes 30° dhe 45°.

Tirana renditet në vend të 8 mes qyteteve të mëdha europiane me më shumë orë diell (2544).

Fig.1: Vlerat mestare klimatike (1971-2000) dhe ekstremet historike (1940- ). (shiko grafikun këtu)